• youtube
  • facebook

Người Đà Nẵng giải cứu nông sản Hải Dương

Trước khó khăn tồn đọng nông sản ở Hải Dương do dịch COVID-19, nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện ở Đà Nẵng đã thuê xe chuyển hơn 10 tấn bắp cải và súp lơ vào Đà Nẵng để “giải cứu”.

 

 

create

BÙI TOÀN - ĐÀO HÀ / tv.plo.vn

Nguồn: https://tv.plo.vn/video/video-nguoi-da-nang-giai-cuu-nong-san-hai-duong-969062.html