• youtube
  • facebook

Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 13/11

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng hôm nay 13/11.

Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 13/11. Ảnh: PC Đà Nẵng

Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 13/11. Ảnh: PC Đà Nẵng

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 13/11 như sau:

ĐIỆN LỰC    MÃ TRẠM    TÊN TRẠM    TỪ    ĐẾN    LÝ DO    TÌNH TRẠNG
Điện lực Hòa Vang    GC53VU38    Ngầm Đôi    07:00 ngày 13/11/2020    12:00 ngày 13/11/2020    _Thi công thay xà, thay dây từ vị trí nhánh 121/132 đến 121/132/1 nhánh rẽ Thôn Hòa Phước, Hòa Phước T1 - XT 471/Cầu Đỏ (CT SCL 2020) _Lắp chụp động vật tụ bù trung áp, chống sét van tại tụ bù 408 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại xác xuất RCM năm 2020) _Thu hồi DCL 07-4 Hòa Phú - XT 471CDO _Thu hồi DCL 104-4 Hòa Phú - XT 471CDO (Thu hồi kết cấu dư thừa theo GNV 1063) _Chụp 6 đầu cực máy cắt, thu hồi FCO & BU cấp nguồn; lắp đặt ống bảo vệ cáp điều khiển tại MC 472 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại máy cắt 2020 theo GNV 1067) _Thay định kỳ TI tại TBA Kho bom thành đội - XT 471CDO    Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang    GC53VVU1    Hoà Phú 1    07:00 ngày 13/11/2020    12:00 ngày 13/11/2020    _Thi công thay xà, thay dây từ vị trí nhánh 121/132 đến 121/132/1 nhánh rẽ Thôn Hòa Phước, Hòa Phước T1 - XT 471/Cầu Đỏ (CT SCL 2020) _Lắp chụp động vật tụ bù trung áp, chống sét van tại tụ bù 408 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại xác xuất RCM năm 2020) _Thu hồi DCL 07-4 Hòa Phú - XT 471CDO _Thu hồi DCL 104-4 Hòa Phú - XT 471CDO (Thu hồi kết cấu dư thừa theo GNV 1063) _Chụp 6 đầu cực máy cắt, thu hồi FCO & BU cấp nguồn; lắp đặt ống bảo vệ cáp điều khiển tại MC 472 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại máy cắt 2020 theo GNV 1067) _Thay định kỳ TI tại TBA Kho bom thành đội - XT 471CDO    Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang    GC53VVU2    Hoà Phú 2    07:00 ngày 13/11/2020    12:00 ngày 13/11/2020    _Thi công thay xà, thay dây từ vị trí nhánh 121/132 đến 121/132/1 nhánh rẽ Thôn Hòa Phước, Hòa Phước T1 - XT 471/Cầu Đỏ (CT SCL 2020) _Lắp chụp động vật tụ bù trung áp, chống sét van tại tụ bù 408 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại xác xuất RCM năm 2020) _Thu hồi DCL 07-4 Hòa Phú - XT 471CDO _Thu hồi DCL 104-4 Hòa Phú - XT 471CDO (Thu hồi kết cấu dư thừa theo GNV 1063) _Chụp 6 đầu cực máy cắt, thu hồi FCO & BU cấp nguồn; lắp đặt ống bảo vệ cáp điều khiển tại MC 472 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại máy cắt 2020 theo GNV 1067) _Thay định kỳ TI tại TBA Kho bom thành đội - XT 471CDO    Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang    GC53VVU3    Hoà Phú 3    07:00 ngày 13/11/2020    12:00 ngày 13/11/2020    _Thi công thay xà, thay dây từ vị trí nhánh 121/132 đến 121/132/1 nhánh rẽ Thôn Hòa Phước, Hòa Phước T1 - XT 471/Cầu Đỏ (CT SCL 2020) _Lắp chụp động vật tụ bù trung áp, chống sét van tại tụ bù 408 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại xác xuất RCM năm 2020) _Thu hồi DCL 07-4 Hòa Phú - XT 471CDO _Thu hồi DCL 104-4 Hòa Phú - XT 471CDO (Thu hồi kết cấu dư thừa theo GNV 1063) _Chụp 6 đầu cực máy cắt, thu hồi FCO & BU cấp nguồn; lắp đặt ống bảo vệ cáp điều khiển tại MC 472 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại máy cắt 2020 theo GNV 1067) _Thay định kỳ TI tại TBA Kho bom thành đội - XT 471CDO    Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang    GC53VVU4    Khu Đcanh ĐCư Phú Túc    07:00 ngày 13/11/2020    12:00 ngày 13/11/2020    _Thi công thay xà, thay dây từ vị trí nhánh 121/132 đến 121/132/1 nhánh rẽ Thôn Hòa Phước, Hòa Phước T1 - XT 471/Cầu Đỏ (CT SCL 2020) _Lắp chụp động vật tụ bù trung áp, chống sét van tại tụ bù 408 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại xác xuất RCM năm 2020) _Thu hồi DCL 07-4 Hòa Phú - XT 471CDO _Thu hồi DCL 104-4 Hòa Phú - XT 471CDO (Thu hồi kết cấu dư thừa theo GNV 1063) _Chụp 6 đầu cực máy cắt, thu hồi FCO & BU cấp nguồn; lắp đặt ống bảo vệ cáp điều khiển tại MC 472 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại máy cắt 2020 theo GNV 1067) _Thay định kỳ TI tại TBA Kho bom thành đội - XT 471CDO    Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang    GC53VVU5    Thôn Phú Túc    07:00 ngày 13/11/2020    12:00 ngày 13/11/2020    _Thi công thay xà, thay dây từ vị trí nhánh 121/132 đến 121/132/1 nhánh rẽ Thôn Hòa Phước, Hòa Phước T1 - XT 471/Cầu Đỏ (CT SCL 2020) _Lắp chụp động vật tụ bù trung áp, chống sét van tại tụ bù 408 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại xác xuất RCM năm 2020) _Thu hồi DCL 07-4 Hòa Phú - XT 471CDO _Thu hồi DCL 104-4 Hòa Phú - XT 471CDO (Thu hồi kết cấu dư thừa theo GNV 1063) _Chụp 6 đầu cực máy cắt, thu hồi FCO & BU cấp nguồn; lắp đặt ống bảo vệ cáp điều khiển tại MC 472 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại máy cắt 2020 theo GNV 1067) _Thay định kỳ TI tại TBA Kho bom thành đội - XT 471CDO    Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang    GC53VVW1    Thôn Hòa Phước    07:00 ngày 13/11/2020    16:30 ngày 13/11/2020    _Thi công thay từ vị trí 121/132/2 đến 121/132/4 nhánh rẽ Thôn Hòa Phước, Hòa Phước T1 - XT 471CDO (CT SCL 2020)    Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang    GC53VVW2    An Châu    07:00 ngày 13/11/2020    12:00 ngày 13/11/2020    _Thi công thay xà, thay dây từ vị trí nhánh 121/132 đến 121/132/1 nhánh rẽ Thôn Hòa Phước, Hòa Phước T1 - XT 471/Cầu Đỏ (CT SCL 2020) _Lắp chụp động vật tụ bù trung áp, chống sét van tại tụ bù 408 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại xác xuất RCM năm 2020) _Thu hồi DCL 07-4 Hòa Phú - XT 471CDO _Thu hồi DCL 104-4 Hòa Phú - XT 471CDO (Thu hồi kết cấu dư thừa theo GNV 1063) _Chụp 6 đầu cực máy cắt, thu hồi FCO & BU cấp nguồn; lắp đặt ống bảo vệ cáp điều khiển tại MC 472 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại máy cắt 2020 theo GNV 1067) _Thay định kỳ TI tại TBA Kho bom thành đội - XT 471CDO    Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang    GC53VVW3    Thôn Hoà Thọ    07:00 ngày 13/11/2020    12:00 ngày 13/11/2020    _Thi công thay xà, thay dây từ vị trí nhánh 121/132 đến 121/132/1 nhánh rẽ Thôn Hòa Phước, Hòa Phước T1 - XT 471/Cầu Đỏ (CT SCL 2020) _Lắp chụp động vật tụ bù trung áp, chống sét van tại tụ bù 408 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại xác xuất RCM năm 2020) _Thu hồi DCL 07-4 Hòa Phú - XT 471CDO _Thu hồi DCL 104-4 Hòa Phú - XT 471CDO (Thu hồi kết cấu dư thừa theo GNV 1063) _Chụp 6 đầu cực máy cắt, thu hồi FCO & BU cấp nguồn; lắp đặt ống bảo vệ cáp điều khiển tại MC 472 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại máy cắt 2020 theo GNV 1067) _Thay định kỳ TI tại TBA Kho bom thành đội - XT 471CDO    Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang    GC53VVW4    Hoà Phước 1    07:00 ngày 13/11/2020    16:30 ngày 13/11/2020    _Thi công thay từ vị trí 121/132/2 đến 121/132/4 nhánh rẽ Thôn Hòa Phước, Hòa Phước T1 - XT 471CDO (CT SCL 2020)    Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang    GD53VALS    Núi Thần Tài T4    07:00 ngày 13/11/2020    12:00 ngày 13/11/2020    _Thi công thay xà, thay dây từ vị trí nhánh 121/132 đến 121/132/1 nhánh rẽ Thôn Hòa Phước, Hòa Phước T1 - XT 471/Cầu Đỏ (CT SCL 2020) _Lắp chụp động vật tụ bù trung áp, chống sét van tại tụ bù 408 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại xác xuất RCM năm 2020) _Thu hồi DCL 07-4 Hòa Phú - XT 471CDO _Thu hồi DCL 104-4 Hòa Phú - XT 471CDO (Thu hồi kết cấu dư thừa theo GNV 1063) _Chụp 6 đầu cực máy cắt, thu hồi FCO & BU cấp nguồn; lắp đặt ống bảo vệ cáp điều khiển tại MC 472 Hòa Phú - XT 471CDO (xử lý tồn tại máy cắt 2020 theo GNV 1067) _Thay định kỳ TI tại TBA Kho bom thành đội - XT 471CDO    Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà    EC53EEKE    An Mỹ T4    07:30 ngày 13/11/2020    12:30 ngày 13/11/2020    Thay tủ điện tổng, thay FCO, TLV, lắp polymer tăng cường cách điện FCO, kết hợp VSBD, XLTX TBA An Mỹ T4 đz 476/NHS220    Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà    EC53EK25    Nguyễn Thông    07:30 ngày 13/11/2020    12:30 ngày 13/11/2020    Thay tủ điện tổng, thay FCO, TLV, kết hợp bổ sung chống phóng rốn FCO, VSBD, XLTX TBA Nguyễn Thông đz 474/NHS220    Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu    HD53HAHW    Dệt Đà Nẵng T1    13:00 ngày 13/11/2020    18:00 ngày 13/11/2020    Thay tủ MC hạ áp TBA Dệt Đà Nẵng T1 - 477/Hòa Khánh 220    Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà    EC53EEL1    KDC Nam Nguyễn Văn Trỗi T4    13:00 ngày 13/11/2020    17:30 ngày 13/11/2020    Thay tủ điện tổng, thay FCO, TLV, lắp polymer tăng cường cách điện FCO, kết hợp VSBD, XLTX TBA KDC Nam Cầu Trần Thị Lý T4 đz 476/NHS220    Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà    EC53EEP7    KDC Nam Nguyễn Văn Trỗi T2    13:00 ngày 13/11/2020    17:30 ngày 13/11/2020    Thay tủ điện tổng, thay FCO, TLV, lắp polymer tăng cường cách điện FCO, kết hợp VSBD, XLTX TBA KDC Nam Cầu Trần Thị Lý T2 đz 476/NHS220    Đã duyệt
Điện lực Cẩm Lệ    VC53VVTC    UBND Khuê Trung T2    13:00 ngày 13/11/2020    17:30 ngày 13/11/2020    - Thay tủ điện, lắp đặp sứ polymer tăng cường chiều dài dòng rò FCO và VSBD ĐZHA của TBA UBND Khuê Trung T2- 480 /Liên Trì. (SCL năm 2020)    Đã duyệt
Điện lực Hải Châu    AC53AAJL    TÂN LẬP 6    13:30 ngày 13/11/2020    17:30 ngày 13/11/2020    Thay FCO TBA Tân Lập 6, san tải hạ áp TBA Tân Lập 6 qua TBA Lê Đình Lý (XD mới) - 479LTR. Đóng điện TBA Lê Đình Lý - 479LTR.    Đã duyệt
 

Nguồn: https://bnews.vn/lich-cat-dien-da-nang-hom-nay-13-11/177663.html

create

Trần Trung / bnews.vn

Nguồn: https://bnews.vn/lich-cat-dien-da-nang-hom-nay-13-11/177663.html