• youtube
  • facebook

Chỉ tiêu xét tuyển vào các trường đại học tại Đà Nẵng

Ngày 1-4, thí sinh cả nước bắt đầu đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2018. Thời gian đăng ký đến hết ngày 20-4. Đại học Đà Nẵng cũng vừa thông tin chính thức về chỉ tiêu xét tuyển vào các trường đại học trực thuộc. Báo Đà Nẵng điện tử, cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân Đà Nẵng

Ngày 1/4, thí sinh cả nước bắt đầu đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2018. Thời gian đăng ký đến hết ngày 20-4. Đại học Đà Nẵng cũng vừa thông tin chính thức về chỉ tiêu xét tuyển vào các trường đại học trực thuộc.

Theo đó, Trường Đại học Bách khoa: 2.950 chỉ tiêu, gồm: Công nghệ sinh học (60), Công nghệ thông tin (150), Công nghệ thông tin đào tạo đặc thù (90), Công nghệ thông tin chất lượng cao ngoại ngữ Nhật (45), Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng (50), Công nghệ chế tạo máy (130), Quản lý công nghiệp (60), Kỹ thuật cơ khí chuyên ngành cơ khí động lực (110), Kỹ thuật cơ khí chuyên ngành cơ khí động lực chất lượng cao (45), Kỹ thuật cơ điện tử (100), Kỹ thuật nhiệt (90), Kỹ thuật nhiệt chất lượng cao (45), Kỹ thuật tàu thủy (50), Kỹ thuật điện (180), Kỹ thuật điện chất lượng cao (45), Kỹ thuật điện tử và viễn thông (180), Kỹ thuật điện tử và viễn thông chất lượng cao (45), Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (100), Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa chất lượng cao (45), Kỹ thuật hóa học (90), Kỹ thuật môi trường (60), Công nghệ dầu khí và khai thác dầu chất lượng cao (45), Công nghệ thực phẩm (80), Công nghệ thực phẩm chất lượng cao (45), Kiến trúc chất lượng cao (80), Kỹ thuật xây dựng (xây dựng dân dụng và công nghiệp) (130), Kỹ thuật xây dựng (xây dựng dân dụng và công nghiệp chất lượng cao) (45), Kỹ thuật xây dựng (tin học xây dựng 80), Kỹ thuật công trình thủy (50), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (120), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chất lượng cao (45), Kinh tế xây dựng (70), Kinh tế xây dựng chất lượng cao (45), Quản lý tài nguyên và môi trường (60), Chương trình tiên tiến ngành điện tử viễn thông (90), Chương trình tiên tiến ngành hệ thống nhúng (50), Chương trình đào tạo chất lượng cao kỹ sư Việt Pháp (100).

Trường Đại học Kinh tế: 2.920 chỉ tiêu. Cụ thể: Kinh tế (200), Quản lý Nhà nước (85), Quản trị kinh doanh (350), Marketing (150), Kinh doanh quốc tế (200), Kinh doanh thương mại (115), Tài chính ngân hàng (270), Kế toán (270), Kiểm toán (145), Quản trị nhân lực (80), Hệ thống thông tin quản lý (260), Luật (75), Luật kinh tế (120), Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (260), Quản trị khách sạn (150), Thống kê kinh tế (50), Thương mại điện tử (140).

Trường Đại học Sư phạm: 2.494 chỉ tiêu. Cụ thể: Giáo dục tiểu học (45), Giáo dục chính trị (36), Sư phạm Toán (36), Sư phạm Tin (36), Sư phạm Lý (36), Sư phạm Hóa (36), Sư phạm Sinh (36), Sư phạm Văn (36), Sư phạm Sử (36), Sư phạm Địa (36), Giáo dục mầm non (45), Sư phạm âm nhạc (20), Công nghệ sinh học (60), Vật lý học (60), Hóa học (Hóa dược, hóa dược phân tích môi trường) (100), Hóa học (hóa dược chất lượng cao) (50), Khoa học môi trường (60), Toán ứng dụng (50), Công nghệ thông tin (250), Công nghệ thông tin chất lượng cao (100), Việt Nam học (190), Việt Nam học chất lượng cao (50), Lịch sử (50), Văn học (70), Văn hóa học (60), Địa lý học (100), Tâm lý học (100), Tâm lý học chất lượng cao (50), Báo chí (100), Báo chí chất lượng cao (50), Công tác xã hội (100), Quản lý tài nguyên môi trường (60), Quản lý tài nguyên môi trường chất lượng cao (50), Công nghệ thông tin (300).

Trường Đại học Ngoại ngữ: 1.540 chỉ tiêu. Cụ thể: Sư phạm tiếng Anh (84), Sư phạm tiếng Pháp (28), Sư phạm tiếng Trung Quốc (28), Ngôn ngữ Anh (450), Ngôn ngữ Nga (56), Ngôn ngữ Pháp (60), Ngôn ngữ Trung Quốc (105), Ngôn ngữ Nhật (70), Ngôn ngữ Hàn Quốc (70), Ngôn ngữ Thái Lan (25), Quốc tế học (80), Đông phương học (64), Ngôn ngữ Anh chất lượng cao (300), Quốc tế học chất lượng cao (30), Ngôn ngữ Nhật chất lượng cao (30), Ngôn ngữ Hàn Quốc chất lượng cao (30), Ngôn ngữ Trung Quốc chất lượng cao (30).

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật: 1.200 chỉ tiêu. Cụ thể: Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (100), Sinh học ứng dụng (60), Công nghệ kỹ thuật xây dựng (60), Công nghệ kỹ thuật giao thông (60), Công nghệ kỹ thuật cơ khí (100), Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (60), Công nghệ kỹ thuật ô-tô (100), Công nghệ kỹ thuật nhiệt (60), Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (120), Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông (60), Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (60), Công nghệ vật liệu (60), Công nghệ kỹ thuật môi trường (60), Kỹ thuật thực phẩm (60), Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (60), Công nghệ thông tin (120).

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh: 100 chỉ tiêu. Cụ thể: Quản trị và kinh doanh quốc tế: 60 chỉ tiêu, Khoa học và kỹ thuật máy tính: 20 chỉ tiêu, Khoa học y sinh: 20 chỉ tiêu.

Khoa Y Dược thuộc Đại học Đà Nẵng: 250 chỉ tiêu. Cụ thể: Y đa khoa (100), Điều dưỡng (50), Răng hàm mặt (40), Dược học (tổ hợp B00) (30), Dược học (tổ hợp A00) (30).

Khoa công nghệ thông tin và truyền thông: 350 chỉ tiêu. Cụ thể: Công nghệ thông tin (170), Công nghệ thông tin đào tạo đặc thù (70), Công nghệ kỹ thuật máy tính (55), Quản trị kinh doanh (55).

Khoa giáo dục thể chất: 15 chỉ tiêu.